Hãng sản xuất
Lõi Lọc Khí CPFS1500
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 1500 m³/h (417l/s)
ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³
ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³
Activated carbon, res. oil: 0.003 g/m³
ISO class 2, 1μm
Pre-filter, 3μm
OEM : CPFS 1500, CPFS1500

Mã số: CPFS1500
Hãng sản xuất: Chicago
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí CPFP1500
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 1500 m³/h (417l/s)
ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³
ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³
Activated carbon, res. oil: 0.003 g/m³
ISO class 2, 1μm
Pre-filter, 3μm
OEM : CPFP 1500, CPFP1500

Mã số: CPFP1500
Hãng sản xuất: Chicago
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí CPFM1500
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 1500 m³/h (417l/s)
ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³
ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³
Activated carbon, res. oil: 0.003 g/m³
ISO class 2, 1μm
Pre-filter, 3μm
OEM : CPFM 1500, CPFM1500

Mã số: CPFM1500
Hãng sản xuất: Chicago
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí CPFD1500
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 1500 m³/h (417l/s)
ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³
ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³
Activated carbon, res. oil: 0.003 g/m³
ISO class 2, 1μm
Pre-filter, 3μm
OEM : CPFD 1500, CPFD1500

Mã số: CPFD1500
Hãng sản xuất: Chicago
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí CPFA1500
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 1500 m³/h (417l/s)
ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³
ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³
Activated carbon, res. oil: 0.003 g/m³
ISO class 2, 1μm
Pre-filter, 3μm
OEM : CPFA 1500, CPFA1500

Mã số: CPFA1500
Hãng sản xuất: Chicago
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí CPFS800
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 800 m³/h (217l/s)
ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³
ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³
Activated carbon, res. oil: 0.003 g/m³
ISO class 2, 1μm
Pre-filter, 3μm
OEM : CPFS 800, CPFS800

Mã số: CPFS800
Hãng sản xuất: Chicago
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí CPFP800
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 800 m³/h (217l/s)
ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³
ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³
Activated carbon, res. oil: 0.003 g/m³
ISO class 2, 1μm
Pre-filter, 3μm
OEM : CPFP 800, CPFP800

Mã số: CPFP800
Hãng sản xuất: Chicago
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí CPFM800
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 800 m³/h (217l/s)
ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³
ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³
Activated carbon, res. oil: 0.003 g/m³
ISO class 2, 1μm
Pre-filter, 3μm
OEM : CPFM 800, CPFM800

Mã số: CPFM800
Hãng sản xuất: Chicago
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí CPFD800
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 800 m³/h (217l/s)
ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³
ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³
Activated carbon, res. oil: 0.003 g/m³
ISO class 2, 1μm
Pre-filter, 3μm
OEM : CPFD 800, CPFD800

Mã số: CPFD800
Hãng sản xuất: Chicago
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí CPFA800
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 800 m³/h (217l/s)
ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³
ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³
Activated carbon, res. oil: 0.003 g/m³
ISO class 2, 1μm
Pre-filter, 3μm
OEM : CPFA 800, CPFA800

Mã số: CPFA800
Hãng sản xuất: Chicago
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí CPFS2400
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 2400 m³/h (666l/s)
ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³
ISO class 1, 0.01μm, res. oil: 0.01 g/m³
Activated carbon, res. oil: 0.003 g/m³
ISO class 2, 1μm
Pre-filter, 3μm
OEM : CPFS2400, CPFS 2400

Mã số: CPFS2400
Hãng sản xuất: Chicago
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí CPFP2400
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 2400 m³/h (666l/s)
ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³
ISO class 1, 0.01μm, res. oil: 0.01 g/m³
Activated carbon, res. oil: 0.003 g/m³
ISO class 2, 1μm
Pre-filter, 3μm
OEM : CPFP2400, CPFP 2400

Mã số: CPFP2400
Hãng sản xuất: Chicago
Giá: Liên hệ Chi tiết
1  2  3  4  5 
Livechat
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT
iconaddress.png
426 Đường Liên Phương, Phường Phước Long B, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
iconphone.png
Call/ Zalo: 0919.243.248 – 0862243248
iconfax.png
0862243248
iconemail.png
Copyright 2015 © loctachnhot.com. Thiết kế và phát triển bởi GSS

loctachnhot.com chuyên cung cấp phụ tùng lọc cho máy nén khí như: Lọc gió, lọc nhớt, lọc tách nhớt, Bộ lọckhí, lõi lọc khí và các phụ tùng khác như van điện từ, van xả nước, cảm biến nhiệt độ, cảm biến áp suất, ...