Hãng sản xuất
Lõi Lọc Khí ACF1800
Lưu lượng : 10800 m3/h (180000L/min)
Kết nối : DN200
Áp suất làm việc : 16(barg)
OEM : ACF1800, ACF 1800

Mã số: ACF1800
Hãng sản xuất: Power System
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí ACF1500
Lưu lượng : 9000 m3/h (150000L/min)
Kết nối : DN175
Áp suất làm việc : 16(barg)
OEM : ACF1500, ACF 1500

Mã số: ACF1500
Hãng sản xuất: Power System
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí ACF1200
Lưu lượng : 7200 m3/h (120000L/min)
Kết nối : DN150
Áp suất làm việc : 16(barg)
OEM : ACF1200, ACF 1200

Mã số: ACF1200
Hãng sản xuất: Power System
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí ACF0900
Lưu lượng : 5400 m3/h (90000L/min)
Kết nối : DN150
Áp suất làm việc : 16(barg)
OEM : ACF0900, ACF 0900

Mã số: ACF0900
Hãng sản xuất: Power System
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí ACF0600
Lưu lượng : 3600 m3/h (60000L/min)
Kết nối : DN100
Áp suất làm việc : 16(barg)
OEM : ACF0600, ACF 0600

Mã số: ACF0600
Hãng sản xuất: Power System
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí ACF0450
Lưu lượng : 2700 m3/h (45000L/min)
Kết nối : DN100
Áp suất làm việc : 16(barg)
OEM : ACF0450, ACF 0450

Mã số: ACF0450
Hãng sản xuất: Power System
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí ACF0360
Lưu lượng : 2160 m3/h (36000L/min)
Kết nối : DN100
Áp suất làm việc : 16(barg)
OEM : ACF0360, ACF 0360

Mã số: ACF0360
Hãng sản xuất: Power System
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí ACF0240
Lưu lượng : 1440 m3/h (24000L/min)
Kết nối : DN80
Áp suất làm việc : 16(barg)
OEM : ACF0240, ACF 0240

Mã số: ACF0240
Hãng sản xuất: Power System
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí ACF0440
Lưu lượng : 2640 m3/h (44000L/min)
Kết nối : 3”
Áp suất làm việc : 16(barg)
OEM : ACF0440, ACF 0440

Mã số: ACF0440
Hãng sản xuất: Power System
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí ACF0350
Lưu lượng : 2100 m3/h (35000L/min)
Kết nối : 3”
Áp suất làm việc : 16(barg)
OEM : ACF0350, ACF 0350

Mã số: ACF0350
Hãng sản xuất: Power System
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí ACF0280
Lưu lượng : 1680 m3/h (28000L/min)
Kết nối : 3”
Áp suất làm việc : 16(barg)
OEM : ACF0280, ACF 0280

Mã số: ACF0280
Hãng sản xuất: Power System
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí ACF0220
Lưu lượng : 1320 m3/h (22000L/min)
Kết nối : 2 1/2”
Áp suất làm việc : 16(barg)
OEM : ACF0220, ACF 0220

Mã số: ACF0220
Hãng sản xuất: Power System
Giá: Liên hệ Chi tiết
Livechat
<div style="margin-bottom: 12px;"><font face="Arial"><b>CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT</b></font></div><div><table style="" cellpadding="0" cellspacing="5" align="" border="0"><tbody><tr><td width="23px"><font face="Arial" size="2"><img src="/Uploads/icon/iconaddress.png" alt="iconaddress.png" border="0" height="14" width="10"></font></td><td><div style="margin-bottom: 10px;"><font face="Arial" size="2">426 Đường Liên Phương, Phường Phước Long B, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh</font></div></td></tr><tr><td><font face="Arial" size="2"><img src="/Uploads/icon/iconphone.png" alt="iconphone.png" border="0" height="12" width="16"><br></font></td><td><div style="margin-bottom: 8px;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><font color="#ff0000">Call/ Zalo: 0919.243.248</font> –&nbsp;</span><font face="Arial" size="2">0862243248</font></div></td></tr><tr><td><font face="Arial" size="2"><img src="/Uploads/icon/iconfax.png" alt="iconfax.png" border="0" height="13" width="14"><br></font></td><td><div style="margin-bottom: 8px;"><font face="Arial" size="2">0862243248</font></div></td></tr><tr><td><font face="Arial" size="2"><img src="/Uploads/icon/iconemail.png" alt="iconemail.png" border="0" height="10" width="15"><br></font></td><td><div style="margin-bottom: 8px;"><a href="mailto:sales@phutungmaynenkhi.com" style="font-family: Tahoma;">sales@loctachnhot.com</a>&nbsp;<span style="font-family: Arial; font-size: small;">–</span>&nbsp;<a href="mailto:sales@phutungmaynenkhi.com" style="font-family: Tahoma;">tam.hoang@congtympt.com</a></div></td></tr></tbody></table></div>
Copyright 2015 © loctachnhot.com. Thiết kế và phát triển bởi GSS

loctachnhot.com chuyên cung cấp phụ tùng lọc cho máy nén khí như: Lọc gió, lọc nhớt, lọc tách nhớt, Bộ lọckhí, lõi lọc khí và các phụ tùng khác như van điện từ, van xả nước, cảm biến nhiệt độ, cảm biến áp suất, ...