Hãng sản xuất
Lõi Lọc Khí E9-48
Lõi Lọc Khí E9-48
Dùng cho bộ lọc  HF 48
Lọc bụi đến 1micron, Lọc dầu xuống 3  ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)

Mã số: E9-48
Hãng sản xuất: Hankison
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí E9-44
Lõi Lọc Khí E9-44
Dùng cho bộ lọc  HF 44
Lọc bụi đến 1micron, Lọc dầu xuống 3  ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)

Mã số: E9-44
Hãng sản xuất: Hankison
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí E9-40
Lõi Lọc Khí E9-40
Dùng cho bộ lọc  HF 40
Lọc bụi đến 1micron, Lọc dầu xuống 3  ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)

Mã số: E9-40
Hãng sản xuất: Hankison
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí E9-36
Lõi Lọc Khí E9-36
Dùng cho bộ lọc  HF 36
Lọc bụi đến 1micron, Lọc dầu xuống 3  ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)

Mã số: E9-36
Hãng sản xuất: Hankison
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí E9-32
Lõi Lọc Khí E9-32
Dùng cho bộ lọc  HF 32
Lọc bụi đến 1micron, Lọc dầu xuống 3  ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)

Mã số: E9-32
Hãng sản xuất: Hankison
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí E9-28
Lõi Lọc Khí E9-28
Dùng cho bộ lọc  HF 28
Lọc bụi đến 1micron, Lọc dầu xuống 3  ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)

Mã số: E9-28
Hãng sản xuất: Hankison
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí E9-24
Lõi Lọc Khí E9-24
Dùng cho bộ lọc  HF 24
Lọc bụi đến 1micron, Lọc dầu xuống 3  ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)

Mã số: E9-24
Hãng sản xuất: Hankison
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí E9-20
Lõi Lọc Khí E9-20
Dùng cho bộ lọc  HF 20
Lọc bụi đến 1micron, Lọc dầu xuống 3  ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)

Mã số: E9-20
Hãng sản xuất: Hankison
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí E9-16
Lõi Lọc Khí E9-16
Dùng cho bộ lọc  HF 16
Lọc bụi đến 1micron, Lọc dầu xuống 3  ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)

Mã số: E9-16
Hãng sản xuất: Hankison
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí E9-12
Lõi Lọc Khí E9-12
Dùng cho bộ lọc  HF 12
Lọc bụi đến 1micron, Lọc dầu xuống 3  ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)

Mã số: E9-12
Hãng sản xuất: Hankison
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí E7-48
Lõi Lọc Khí E7-48
Dùng cho bộ lọc  HF 48
Lọc bụi đến 1micron, Lọc dầu xuống 3  ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)

Mã số: E7-48
Hãng sản xuất: Hankison
Giá: Liên hệ Chi tiết
Lõi Lọc Khí E7-44
Lõi Lọc Khí E7-44
Dùng cho bộ lọc  HF 44
Lọc bụi đến 1micron, Lọc dầu xuống 3  ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)

Mã số: E7-44
Hãng sản xuất: Hankison
Giá: Liên hệ Chi tiết
1  2  3  4  5 
Livechat
<div style="margin-bottom: 12px;"><font face="Arial"><b>CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT</b></font></div><div><table style="" cellpadding="0" cellspacing="5" align="" border="0"><tbody><tr><td width="23px"><font face="Arial" size="2"><img src="/Uploads/icon/iconaddress.png" alt="iconaddress.png" border="0" height="14" width="10"></font></td><td><div style="margin-bottom: 10px;"><font face="Arial" size="2">426 Đường Liên Phương, Phường Phước Long B, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh</font></div></td></tr><tr><td><font face="Arial" size="2"><img src="/Uploads/icon/iconphone.png" alt="iconphone.png" border="0" height="12" width="16"><br></font></td><td><div style="margin-bottom: 8px;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><font color="#ff0000">Call/ Zalo: 0919.243.248</font> –&nbsp;</span><font face="Arial" size="2">0862243248</font></div></td></tr><tr><td><font face="Arial" size="2"><img src="/Uploads/icon/iconfax.png" alt="iconfax.png" border="0" height="13" width="14"><br></font></td><td><div style="margin-bottom: 8px;"><font face="Arial" size="2">0862243248</font></div></td></tr><tr><td><font face="Arial" size="2"><img src="/Uploads/icon/iconemail.png" alt="iconemail.png" border="0" height="10" width="15"><br></font></td><td><div style="margin-bottom: 8px;"><a href="mailto:sales@phutungmaynenkhi.com" style="font-family: Tahoma;">sales@loctachnhot.com</a>&nbsp;<span style="font-family: Arial; font-size: small;">–</span>&nbsp;<a href="mailto:sales@phutungmaynenkhi.com" style="font-family: Tahoma;">tam.hoang@congtympt.com</a></div></td></tr></tbody></table></div>
Copyright 2015 © loctachnhot.com. Thiết kế và phát triển bởi GSS

loctachnhot.com chuyên cung cấp phụ tùng lọc cho máy nén khí như: Lọc gió, lọc nhớt, lọc tách nhớt, Bộ lọckhí, lõi lọc khí và các phụ tùng khác như van điện từ, van xả nước, cảm biến nhiệt độ, cảm biến áp suất, ...