Hãng sản xuất
Lọc tách nhớt
Danh mục: Lõi Lọc Khí Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson
Tiêu đề: Lọc tuyệt trùng Donaldson P-SRF05/25
Mã số: P-SRF05/25
Thông số kỹ thuật:
Model máy :
Mã số Sotras:
Giá tham khảo: Liên hệ
Lượt xem: 1
Download Catalogue:
Chia sẻ:

Element

size

A

(inches)

B

(inches)

ØC*

(inches)

ØD*

(inches)

Correction

F actor**

P-SRF 03/10

P-SRF 04/10

P-SRF 04/20

P-SRF 05/20

P-SRF 05/25

P-SRF 07/25

P-SRF 05/30

P-SRF 07/30

P-SRF 10/30

P-SRF 15/30

P-SRF 20/30

P-SRF 30/30

P-SRF 30/50

3

4

4

5

5

7

5

7

10

15

20

30

30

0.50

0.50

0.55

0.55

0.55

0.55

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

.75

.75

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

1.65

1.65

2.00

2.00

2.44

2.44

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

5.50

0.12

0.17

0.19

0.25

0.32

0.47

0.46

0.68

1.00

1.55

2.10

3.28

5.89


Lõi Lọc khí P-SRF05/25, Lõi Lọc Đường ống P-SRF05/25, Lõi Lọc P-SRF05/25, Lõi lọc khí Donaldson P-SRF05/25, Lõi lọc tiệt trùng Donaldson P-SRF05/25, Lõi lọc khí vi sinh Donaldson P-SRF05/25

Lõi Lọc khí P-SRF 05/25, Lõi Lọc Đường ống P-SRF 05/25, Lõi Lọc P-SRF 05/25, Lõi lọc khí Donaldson P-SRF 05/25, Lõi lọc khí vi sinh Donaldson P-SRF05/25, Lõi lọc tiệt trùng Donaldson P-SRF 05/25

Vui lòng liên hệ :

HOÀNG XUÂN TAM (Mr)

Mobile: 0919-243-248

Skype: hoang.xuan.tam

Yahoo: ht2709

Email: tam.hx@sotras.com.vn ; sales@sotras.com.vn  ; sales@phutungmaynenkhi.com ;

 sales@maynenkhibuma.com ; sales@loctachnhot.com ; sales@locthuyluc.com

Website: www.sotras.com.vn  - www.phutungmaynenkhi.com  - www.maynenkhibuma.com  -  

Sản phẩm cùng danh mục
Bộ Lọc Omega-air AF 0056

Thông số:
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2
- Lưu lượng:  60 m3/ giờ
- Ống vào, ra: 3/8’’
- Kích thước: Cao 187mm,đường kính 88mm,cân nặng 0,7kg
- Lõi lọc khí 06050 P >>> Lọc bụi: 3 micron

- Lõi lọc khí 06050 M >>> Lọc bụi: 0,1 micron ; Lọc dầu tới 0,5 mg/m3

- Lõi lọc khí 06050 S >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,01 mg/m3

- Lõi lọc khí 06050 A >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,05 mg/m3
- Hiệu suất: 99%
- Van xả nước: AOK 16B hoặc AOK 20B
- Đồng hồ chỉ báo: PDI16


Mã số: AF0056
Hãng sản xuất: Omega
Giá: Liên hệ Chi tiết
Bộ Lọc Omega-air AF 0076

Thông số:
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2
- Lưu lượng:  78 m3/ giờ
- Ống vào, ra: ½”
- Kích thước: Cao 187mm,đường kính 88mm,cân nặng 0,7kg
- Lõi lọc khí 07050 P >>> Lọc bụi: 3 micron

- Lõi lọc khí 07050 M >>> Lọc bụi: 0,1 micron ; Lọc dầu tới 0,5 mg/m3

- Lõi lọc khí 07050 S >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,01 mg/m3

- Lõi lọc khí 07050 A >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,05 mg/m3
- Hiệu suất: 99%
- Van xả nước: AOK 16B hoặc AOK 20B
- Đồng hồ chỉ báo: PDI16Mã số: AF0076
Hãng sản xuất: Omega
Giá: Liên hệ Chi tiết
Bộ Lọc Omega-air AF 0106

Thông số:
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2
- Lưu lượng:  120 m3/ giờ
- Ống vào, ra: 3/4”
- Kích thước: Cao 257mm,đường kính 88mm,cân nặng 0,8kg
- Lõi lọc khí 14050 P >>> Lọc bụi: 3 micron

- Lõi lọc khí 14050 M >>> Lọc bụi: 0,1 micron ; Lọc dầu tới 0,5 mg/m3

- Lõi lọc khí 14050 S >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,01 mg/m3

- Lõi lọc khí 14050 A >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,05 mg/m3
- Hiệu suất: 99%
- Van xả nước: AOK 16B hoặc AOK 20B
- Đồng hồ chỉ báo: PDI16


Mã số: AF0106
Hãng sản xuất: Omega
Giá: Liên hệ Chi tiết
Bộ Lọc Omega-air AF 0186

Thông số:
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2
- Lưu lượng:  198 m3/ giờ
- Ống vào, ra: 1”
- Kích thước: Cao 263mm,đường kính 125mm,cân nặng 1,8kg
- Lõi lọc khí 12075 P >>> Lọc bụi: 3 micron

- Lõi lọc khí 12075 M >>> Lọc bụi: 0,1 micron ; Lọc dầu tới 0,5 mg/m3

- Lõi lọc khí 12075 S >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,01 mg/m3

- Lõi lọc khí 12075 A >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,05 mg/m3
- Hiệu suất: 99%
- Van xả nước: AOK 16B hoặc AOK 20B
- Đồng hồ chỉ báo: PDI16


Mã số: AF0186
Hãng sản xuất: Omega
Giá: Liên hệ Chi tiết
Bộ Lọc Omega-air AF 0306

Thông số:
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2
- Lưu lượng:  335 m3/ giờ
- Ống vào, ra: 1”
- Kích thước: Cao 363mm,đường kính 125mm,cân nặng 2,5kg
- Lõi lọc khí 22075 P >>> Lọc bụi: 3 micron

- Lõi lọc khí 22075 M >>> Lọc bụi: 0,1 micron ; Lọc dầu tới 0,5 mg/m3

- Lõi lọc khí 22075 S >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,01 mg/m3

- Lõi lọc khí 22075 A >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,05 mg/m3
- Hiệu suất: 99%
- Van xả nước: AOK 16B hoặc AOK 20B
- Đồng hồ chỉ báo: PDI16


Mã số: AF0306
Hãng sản xuất: Omega
Giá: Liên hệ Chi tiết
Bộ Lọc Omega-air AF 0476

Thông số:
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2
- Lưu lượng:  510 m3/ giờ
- Ống vào, ra: 
1 ½’’
- Kích thước: Cao 461mm,đường kính 125mm,cân nặng 2,5kg
- Lõi lọc khí 32075 P >>> Lọc bụi: 3 micron

- Lõi lọc khí 32075 M >>> Lọc bụi: 0,1 micron ; Lọc dầu tới 0,5 mg/m3

- Lõi lọc khí 32075 S >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,01 mg/m3

- Lõi lọc khí 32075 A >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,05 mg/m3
- Hiệu suất: 99%
- Van xả nước: AOK 16B hoặc AOK 20B
- Đồng hồ chỉ báo: PDI16


Mã số: AF0476
Hãng sản xuất: Omega
Giá: Liên hệ Chi tiết
Bộ Lọc Omega-air AF 0706

Thông số:
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2
- Lưu lượng:  780 m3/ giờ
- Ống vào, ra: 
1 ½’’
- Kích thước: Cao 640mm,đường kính 125mm,cân nặng 3,2kg
- Lõi lọc khí 50075 P >>> Lọc bụi: 3 micron

- Lõi lọc khí 50075 M >>> Lọc bụi: 0,1 micron ; Lọc dầu tới 0,5 mg/m3

- Lõi lọc khí 50075 S >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,01 mg/m3

- Lõi lọc khí 50075 A >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,05 mg/m3
- Hiệu suất: 99%
- Van xả nước: AOK 16B hoặc AOK 20B
- Đồng hồ chỉ báo: PDI16


Mã số: AF0706
Hãng sản xuất: Omega
Giá: Liên hệ Chi tiết
Bộ Lọc Omega-air AF 0946

Thông số:
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2
- Lưu lượng:  1000 m3/ giờ
- Ống vào, ra: 
2’’
- Kích thước: Cao 684mm,đường kính 163mm,cân nặng 5,1 kg
- Lõi lọc khí 51090 P >>> Lọc bụi: 3 micron

- Lõi lọc khí 51090 M >>> Lọc bụi: 0,1 micron ; Lọc dầu tới 0,5 mg/m3

- Lõi lọc khí 51090 S >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,01 mg/m3

- Lõi lọc khí 51090 A >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,05 mg/m3
- Hiệu suất: 99%
- Van xả nước: AOK 16B hoặc AOK 20B
- Đồng hồ chỉ báo: PDI16


Mã số: AF0946
Hãng sản xuất: Omega
Giá: Liên hệ Chi tiết
Bộ Lọc Omega-air AF 1506

Thông số:
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2
- Lưu lượng:  1500 m3/ giờ
- Ống vào, ra: 
2’’
- Kích thước: Cao 935mm,đường kính 163mm,cân nặng 7,1 kg
- Lõi lọc khí 76090 P >>> Lọc bụi: 3 micron

- Lõi lọc khí 76090 M >>> Lọc bụi: 0,1 micron ; Lọc dầu tới 0,5 mg/m3

- Lõi lọc khí 76090 S >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,01 mg/m3

- Lõi lọc khí 76090 A >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,05 mg/m3
- Hiệu suất: 99%
- Van xả nước: AOK 16B hoặc AOK 20B
- Đồng hồ chỉ báo: PDI16


Mã số: AF1506
Hãng sản xuất: Omega
Giá: Liên hệ Chi tiết
Bộ Lọc Omega-air AF 1756

Thông số:
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2
- Lưu lượng:  1680 m3/ giờ
- Ống vào, ra: 
2 ½’’
- Kích thước: Cao 935mm,đường kính 163mm,cân nặng 6,9 kg
- Lõi lọc khí 76090 P >>> Lọc bụi: 3 micron

- Lõi lọc khí 76090 M >>> Lọc bụi: 0,1 micron ; Lọc dầu tới 0,5 mg/m3

- Lõi lọc khí 76090 S >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,01 mg/m3

- Lõi lọc khí 76090 A >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,05 mg/m3
- Hiệu suất: 99%
- Van xả nước: AOK 16B hoặc AOK 20B
- Đồng hồ chỉ báo: PDI16


Mã số: AF1756
Hãng sản xuất: Omega
Giá: Liên hệ Chi tiết
Bộ Lọc Omega-air AF 2006

Thông số:
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2
- Lưu lượng:  2160 m3/ giờ
- Ống vào, ra: 
3”
- Kích thước: Cao 795mm,đường kính 240mm,cân nặng 12,9 kg
- Lõi lọc khí 51140 P >>> Lọc bụi: 3 micron

- Lõi lọc khí 51140 M >>> Lọc bụi: 0,1 micron ; Lọc dầu tới 0,5 mg/m3

- Lõi lọc khí 51140 S >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,01 mg/m3

- Lõi lọc khí 51140 A >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,05 mg/m3
- Hiệu suất: 99%
- Van xả nước: AOK 16B hoặc AOK 20B
- Đồng hồ chỉ báo: PDI16


Mã số: AF2006
Hãng sản xuất: Omega
Giá: Liên hệ Chi tiết
Bộ Lọc Omega-air AF 2406

Thông số:
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2
- Lưu lượng:  2760 m3/ giờ
- Ống vào, ra: 
3”
- Kích thước: Cao 1000mm,đường kính 240mm,cân nặng 14 kg
- Lõi lọc khí 75140 P >>> Lọc bụi: 3 micron

- Lõi lọc khí 75140 M >>> Lọc bụi: 0,1 micron ; Lọc dầu tới 0,5 mg/m3

- Lõi lọc khí 75140 S >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,01 mg/m3

- Lõi lọc khí 75140 A >>> Lọc bụi: 0,01 micron ; Lọc dầu tới 0,05 mg/m3
- Hiệu suất: 99%
- Van xả nước: AOK 16B hoặc AOK 20B
- Đồng hồ chỉ báo: PDI16


Mã số: AF2406
Hãng sản xuất: Omega
Giá: Liên hệ Chi tiết
1  2  3  4  5  6  7  8  9  131 
Livechat
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT
iconaddress.png
426 Đường Liên Phương, Phường Phước Long B, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
iconphone.png
Call/ Zalo: 0919.243.248 – 0862243248
iconfax.png
0862243248
iconemail.png
Copyright 2015 © loctachnhot.com. Thiết kế và phát triển bởi GSS

loctachnhot.com chuyên cung cấp phụ tùng lọc cho máy nén khí như: Lọc gió, lọc nhớt, lọc tách nhớt, Bộ lọckhí, lõi lọc khí và các phụ tùng khác như van điện từ, van xả nước, cảm biến nhiệt độ, cảm biến áp suất, ...